Thư viện

Thư viện là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng. Thư viện giữ vị trí quan trọng trong việc cung cấp nguồn học liệu đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập nghiên cứu, phục vụ hoạt động giáo dục đào tạo của Nhà trường.

Trung tâm công nghệ thông tin và học liệu

Truyền thông

Xây dựng kế hoạch, tổ chức truyền thông các hoạt động chung của nhà trường. Thực hiện công tác tuyền thông và các vấn đề với cơ quan thông tin đại chúng. Tổ chức thông tin, tuyên truyền trong các hoạt động chính trị, nhiệm vụ đào tạo của Trường.

Công nghệ thông tin

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy – học ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học.
Xây dựng, phát triển, quản trị và hỗ trợ hạ tầng mạng, máy chủ, các hệ thống Website, hệ thống nghiệp vụ phục vụ quản trị đại học.

Talkshow Đọc sách & Khởi nghiệp

THURSDAY, 21 APRIL 2022 AT 08:30 UTC+07

Đăng ký tham dự

Liên kết đào tạo

Hoạt động nổi bật

Phản hồi bạn đọc

Thư viện nhà trường hiện nay đã được cải tạo rất mới, phục vụ bạn đọc nhanh. Em cảm thấy khá thoải mái khi đến đây tìm không gian học tập và tìm giáo trình cho mình.

Nguyễn Văn Nam
Sinh viên
Nguyễn Văn Nam

Em thấy trường mình có một trường quay khá hiện đại, chúng em đã có một buổi thử làm vai trò MC giống như các Talk show trên Đài truyền hình. Các bạn sinh viên nên liên hệ Trung tâm xếp lịch để thử ạ.

Trần Văn Thành
Sinh viên năm cuối
Trần Văn Thành