Liên hệ

Văn phòng: Tầng 01, Khu Hiệu bộ, 131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Email: ttcntthl@ufl.udn.vn

Webiste: http://itlr.ufl.udn.vn